mBriyo, μία γέφυρα για ελληνικές start-up προς τη Νέα Υόρκη

 

Ακολουθεί μία μικρή συνέντευξη με τον Βασίλη Μπακόπουλο, συνιδρυτή της mBriyo, μίας συμβουλευτικής περί start-up εταιρειών με έδρα τη Νέα Υόρκη.

1) Τι εστί mBriyo (έμβρυο);

Είμαστε μία εταιρεία που φέρνει κάτι καινούργιο στο χώρο του consulting και της ανάπτυξης νέων εταιρειών (incubator for new technology start-ups). Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε νέους επιχειρηματίες να καλύψουν γνωστικές περιοχές που δεν κατέχουν (πχ στρατηγικό marketing), να μπουν σε αγορές που δεν έχουν πρόσβαση (πχ μία ελληνική εταιρεία στην αμερικανική αγορά) και να βρουν πόρους (χρηματικούς και άλλους) που αλλιώς δεν θα μπορούσαν. Βάση μας αποτελεί η Νέα Υόρκη, μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία στο χώρο της νέας τεχνολογίας και προσφέρει απίστευτη πρόσβαση σε χρηματικά κεφάλαια.

2) Σημειολογικά, τοποθετείτε εαυτόν πρωτύτερα και σε έυρος χρόνου έναντι μιας θερμοκοιτίδας, επίσης σε περιβάλλον περισσότερο συμβατό έναντι ενός εκκολαπτηρίου. Υπάρχει πράγματι τέτοια διαφοροποίηση στις προσφερόμενες υπηρεσίες σας; Ποιες είναι ακριβώς αυτές;

Τις περισσότερες φορές εργαζόμαστε με εταιρείες που βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο, συνήθως δεν έχουν σχηματοποιημένο προϊόν ή ομάδα και φυσικά έχουν ελάχιστους πόρους. Σε αυτό το στάδιο οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν φοβερές δυσκολίες και μοιραία παραβλέπουν σημαντικά πράγματα, ή προσπαθούν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Σκεφτείτε πόσο παραγωγικός μπορεί να είναι ένας (λαμπρός κατά τα άλλα) προγραμματιστής όταν προσπαθεί να διαβάσει βιλία marketing ή να κάνει segmentation μιας αγοράς. Ακόμα και να τα καταφέρει, η χρήση του χρόνου δεν είναι παραγωγική και το opportunity cost δεν δικαιολογείται.

Η ομάδα μας καλύπτει ένα ευρύ γνωστικό φάσμα από marketing και νομικά θέματα, μέχρι χρηματοοικονομικά και δημόσιες σχέσεις. Αποφασίζουμε να συνεργαστούμε με κάποια εταιρεία μόνο όταν βλέπουμε ότι μπορούμε να προσέσουμε αξία. Σε αυτή τη διαδικασία θα βοηθήσουμε στη διαμόρφωση του concept και του business model, στη στελέχωση της ομάδας και στην αναζήτησ πόρων από την επενδυτική κοινότητα εδώ στην Αμερική, καθώς και στην επικοινωνιακή στρατηγική.

Σε αντάλλαγμα, συμφωνούμε με τους επιχειρηματίες σε ένα μικρό μετοχικό μερίδιο από την εταιρεία, αναγνωρίζοντας ότι σε αυτό το στάδιο οι επιχειρηματίες δεν έχουν ρευστότητα. Τι συνεπάγεται αυτό για εμάς και τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε; Το πρώτο και βασικό είναι πως αναλαμβάνουμε το ίδιο ρίσκο με τον επιχειρηματία: αν η εταιρεία αποτύχει, δεν πληρωνόμαστε. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι έχουμε κάθε κίνητρο να βοηθήσουμε πραγματικά, στοχεύοντας στη δημιουργία εταιρειών που αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς. Από την άλλη, είμαστε υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουμε μόνο εταιρείες και ομάδες που κρίνουμε ότι έχουν καλή πιθανότητα επιτυχίας, άρα κάνουμε πολύ καλή έρευνα αγοράς πριν συμφωνήσουμε με μία εταιρεία.

3) Στην ιστοσελίδα σας αναφέρετε πως το business plan δεν είναι αναγκαίο για να έρθει κανείς σε επαφή μαζί σας. Ποια είναι τα απαιτούμενα και τι μπορεί να αναμένει κανείς από μία τέτοαι επαφή; Σας ενδιαφέρει η ελληνική αγορά;

Η εμπειρία μας δείχνει ότι η ύπαρξη ενός business plan σε αυτό το στάδιο δεν είναι αναγκαία. Ο ρόλος μας είναι να κάνουμε αρκετή έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού και μετά να δουλέψουμε με την ομάδα για να αναπτύξουμε το νέο προϊόν, εστιάζοντας σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που α) μπορούν να ικανοποιήσουν μία αγορά που έχει σημαντικό μέγεθος, β) απαντάνε σε μία πραγματική ανάγκη, γ) φέρνουν κάτι καινούργιο στην αγορά / έχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για εταιρείες και επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Παρατηρούμε μία απίστευτη σύγκλιση ιδεών στην αερικανική αγορά και αυτό είναι φυσιολογικό όταν όλοι δέχονται τα ίδια ερεθίσματα. Ψάχνουμε λοιπόν για νέες ιδέες και πιστεύουμε πάρα πολύ στο ελληνικό ταλέντο και δημιουργικότητα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε ελληνικές προσπάθειες να κατακτήσουν διεθνείς αγορές.

4) Ανέφερε επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της mBriyo

Σε αυτή τη φάση δουλεύουμε με ένα μικρό αριθμό εταιρειών που βρίσκοντα σε φάση ανάπτυξης και άρα δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε πολλά πράγματα. Οι πρώτες από αυτές τις εταιρείες θα δουν το φως της αγοράς μέχρι το καλοκαίρι του 2008.

Μπορείτε να υποβάλλετε κι εσείς τις δικές σας ερωτήσεις στα σχόλια, σε περίπτωση που αυτές συγκεντρωθούν αρκετές θα φροντίσουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις του Βασίλη ζωντανά από τη Νέα Υόρκη μέσω του Open Coffee TV.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *