Η παρουσίαση της Γιάννας Παζύνα στο Open Coffee SLK V

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθείσετε την παρουσίαση της Γιάννας Παζύνα στα πλαίσια της 5ης συνάντησης του Open Coffee Θεσσαλονίκης (26/2).

Î

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *