Η παρουσίαση του Χάρη Σπινθάκη στο Open Coffee SLK 6

Παρακάτω βρίσκονται οι διαφάνειες του Χάρη Σπινθάκη από την Jade Ελλάς για την 6η συνάντηση του Open Coffee Θεσσαλονίκης.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *