Η παρουσίαση του Βασίλη Σασιρμάζ στο Open Coffee SLK VI

Παρακάτω θα δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης του Βασίλη Σασιρμάζ στην 6η συνάντηση OpenCoffee Θεσσαλονίκης, για το Detour Project, ένα ερευνητικό έργο που μελετά το βιώσιμο τουρισμό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *