Η παρουσίαση του Βασίλη Μπακόπουλου και της mBriyo στο Open Coffee Athens X

Ο Βασίλης Μπακόπουλος εκ Νέας Υόρκης παρουσίαζει την mBriyo στη 10η συνάντηση του αθηναϊκού Open Coffee Meeting στο video και τις διαφάνειες που ακολουθούν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *