Η παρουσίαση του Άγγελου Μάρκου στο OpenCoffee SLK 7

Ακολουθεί η παρουσίαση του Άγγελου Μάρκου στα πλαίσια της έβδομης συνάντησης του OpenCoffee Θεσσαλονίκης, η οποία ασχολείται με τα συστήματα συστάσεων καθώς και με την προσωπική προσπάθεια του Άγγελου στον τομέα αυτό.

 

</p> <div><a href='http://www.omnisio.com'>Share and annotate your videos</a> with Omnisio!</div> <p>

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *