Διαγωνισμός Innovative Ideas in Central Macedonia 2008

Χτες μόλις έφτασε στο email ένα link για αυτόν εδώ το διαγωνισμό. Σκοπός του διαγωνισμού – όπως διαβάζουμε στο site, είναι η ανάδειξη των 10 καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών και η  βράβευση των 3 συγκριτικά καλύτερων business plans προερχόμενα από την γεωγραφική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει από 19/9 και λήγει στις 6/10 – άρα υπάρχει χρόνος να κατατεθούν οι 5 σελίδες περιγραφής και υποστήριξης μιας καινοτομικής ιδέας. Άλλωστε υπάρχει επιπλέον χρόνος αν είναι να πιστέψουμε αυτό:

Αναφέρεται πως με βάση τον αριθμό και την ποιότητα των αρχικών ιδεών που θα αποσταλούν στον Α’ κύκλο, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο η επιτροπή αξιολόγησης να εξετάσει και τη συμμετοχή άλλων καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων που τυχόν θα υποβληθούν στη διάρκεια του Β’ κύκλου του διαγωνισμού «Innovative Ideas in Central Macedonia 2008»

Το βραβείο για τις καλύτερες ιδέες δεν είναι άμεσα χρηματικό αλλά αντίθετα περιλαμβάνει πρώτον συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και γενικά το πως μπορεί να γίνει πράξη η ιδέα. Επιπλέον, και σημαντικότερα σημαίνει την έναρξη της κάπως ασαφούς διαδικασίας “προώθησης και δικτύωσης” προκειμένου η ιδέα να χρηματοδοτηθεί.

Όσοι πιστοί προσέλθετε…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *