Η παρουσίαση των Critics.gr στο OpenCoffee SLK VI

Παρακάτω θα δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης των Critics.gr στην 6η συνάντηση OpenCoffee Θεσσαλονίκης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *