Η παρουσίαση του Δημήτρη Δοϊνάκη στο OpenCoffee SLK 7

Ακολουθεί η παρουσίαση του Δημήτρη Δοϊνάκη, με θέμα “Μέταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας” στο OpenCoffee της Θεσσαλονίκης.

</p> <div><a href='http://www.omnisio.com'>Share and annotate your videos</a> with Omnisio!</div> <p>

Continue Reading

Η παρουσίαση του Άγγελου Μάρκου στο OpenCoffee SLK 7

Ακολουθεί η παρουσίαση του Άγγελου Μάρκου στα πλαίσια της έβδομης συνάντησης του OpenCoffee Θεσσαλονίκης, η οποία ασχολείται με τα συστήματα συστάσεων καθώς και με την προσωπική προσπάθεια του Άγγελου στον τομέα αυτό.

 

</p> <div><a href='http://www.omnisio.com'>Share and annotate your videos</a> with Omnisio!</div> <p>
Continue Reading