Η παρουσίαση του Στέφανου Καράγκου στο Open Coffe VI

[ev type=”google” data=”-4676002005097469341″][/ev]

Η συζήτηση συνεχίζεται εδώ: Προσθέστε τα σχόλιά σας, πείτε τη γνώμη σας, ξεκινήστε κουβέντα με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν, ή, τέλος, υποβάλετε τις ερωτήσεις σας στον ομιλητή.

update: Ακολουθεί και το αρχείο της παρουσίασης…


Continue Reading

Η παρουσίαση του Δημήτρη Κονταρίνη στο Open Coffee VI

[ev type=”google” data=”7134861382698537023″][/ev]

Η συζήτηση συνεχίζεται εδώ: Προσθέστε τα σχόλιά σας, πείτε τη γνώμη σας, ξεκινήστε κουβέντα με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν, ή, τέλος, υποβάλετε τις ερωτήσεις σας στον ομιλητή.

Continue Reading