Ο χώρος των Νεοφυών Επιχειρήσεων Υλισμικού σήμερα

guest post από τον Αλέξανδρο Στασινόπουλο

Τα προηγούμενα δέκα με δεκαπέντε, περίπου, χρόνια ο χώρος των Νεοφυών Επιχειρήσεων (start-ups) αποτελούσε αποκλειστικά πεδίο δράσης Εταιρειών Λογισμικού (Software). Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, με κορύφωση το τελευταίο χρόνο, όλο και περισσότερες Νεοφυείς Επιχειρήσεις Υλισμικού (Hardware) κάνουν δυναμική εμφάνιση, προκαλώντας το ενδιαφέρον των Μέσων (σχετικά άρθρα εδώ και εδώ) και Επενδυτών, οι οποίοι ενώ μέχρι πρότινος απέφευγαν συστηματικά να επενδύουν σε τέτοιου είδους Εταιρείες, σήμερα, η στάση αυτή αλλάζει (σχετικά άρθρα εδώ και εδώ).

Τα παραδείγματα νέων Εταιρειών Υλισμικού ή Λογισμικού – Υλισμικού, είναι πολλά. Ως επιτυχημένα παραδείγματα θα μπορούσαν ενδεικτικά να αναφερθούν τα ονόματα των: Lytro (ΗΠΑ), Leap (ΗΠΑ), Sifteo (ΗΠΑ) και Mutewatch (Σουηδία – ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τα παρασκήνια εδώ) ως τεχνολογικά προϊόντα, οι Shaka (Εσθονία), Loccie (Κροατία) και Withings (Γαλλία) στο χώρο των appcessories τα ονόματα των JustMobile (Ταϊβάν – ενδιαφέρον άρθρο εδώ) και NativeShoes (Καναδά) στον χώρο των μη τεχνολογικών προϊόντων.

Βασικοί παράγοντες που συνδέονται με το παραπάνω φαινόμενο, σχετίζονται με γεγονότα όπως ότι α) στο χώρο του Λογισμικού (και εφαρμογών Διαδικτύου) σε διάφορους τομείς εμφανίζοντα σημάδια κορεσμού, ενώ ο ανταγωνισμός αυξάνει σημαντικά, β) πουλώντας υλικά προϊόντα, από τη πρώτη και με κάθε επόμενη πώληση, υπάρχει άμεσο, μετρήσιμο κέρδος εν αντιθέσει με τις πωλήσεις λογισμικού / υπηρεσιών όπου η Εταιρεία πολλές φορές θα πρέπει να περιμένει να δημιουργήσει κρίσιμη μάζα χρηστών μέχρι (και αν καταφέρει) να πουλήσει το τελικό της προϊόν ή υπηρεσία, γ) η Τεχνολογία Υλισμικού είναι πια φθηνότερη, σε σχέση με το παρελθόν πάντα, και διαθέσιμη μέσα από ένα ευρύτατο δίκτυο προμηθευτών ανά το κόσμο. Παράλληλα, οι κατασκευαστές (contract manufacturers), λόγω νέων μεθόδων παραγωγής εμφανίζονται πιο ευέλικτοι (πχ μικρότερες απαιτήσεις για ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας – moq) με αποτέλεσμα να καθιστούν την εξέλιξη και παραγωγή υλικών προϊόντων εφικτή και για Νεοφυείς Επιχειρήσεις.

Από την Ιδέα στην Υλοποίηση: Διαδικασία και Εργαλεία

Η διαδικασία μετατροπής μιας Ιδέας από μια άυλη υπόσταση σε ένα Υλικό, εμπορεύσιμο αντικείμενο, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, σήμερα, υπάρχουν Εργαλεία που καθιστούν αυτή τη διαδικασία α) πιο φθηνή β) πιο εύκολη και γ) πιο γρήγορη.
Ακολουθεί αναφορά στα επιμέρους, ενδεικτικά, στάδια της εν λόγω διαδικασίας (χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα προϊόν τεχνολογίας) παρουσιάζονται παράλληλα τα Εργαλεία που θα μπορούσαν να διευκολύνουν-επιταχύνουν το όλο γεγονός.

Έρευνα & Εξέλιξη: Η Εταιρεία, αναμένεται να έχει εμβαθύνει στο κομμάτι της Ε&Ε του προϊόντος στο Τεχνολογικό κομμάτι πριν από οποιοδήποτε επόμενο βήμα. Αυτή η προετοιμασία θα προσδώσει αρχική υπόσταση και αξιοπιστία στο εγχείρημα και θα προσφέρει στοιχεία για τη κοστολόγηση, έρευνα προμηθευτών και επιλογή μεθόδων παραγωγής.

Σχεδιασμός: Ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός του προϊόντος, ιδανικά θα πρέπει να εμπλακεί στο ξεκίνημα της διαδικασίας Εξέλιξης Νέων Προϊόντων (fuzzy front end of New Product Development) καθώς θα συμβάλει, πέρα από τη τελική μορφή του αντικειμένου και σε άλλες πτυχές της διαδικασίες Εξέλιξης, Προώθησης και Πώλησής του (περισσότερα εδώ).
Βασικά κριτήρια επιλογής Σχεδιαστή/Σχεδιαστικού Γραφείου θα πρέπει να είναι η εμπειρία του πάνω στο συγκεκριμένο προϊόν, η έδρα του (πχ. κοντά στο πελάτη ή στο τόπο παραγωγής), οι προστιθέμενες υπηρεσίες και διασυνδέσεις που μπορεί να προσφέρει. Για παράδειγμα, η Pilotfish, για την Altigen (ΗΠΑ) ανέλαβε το Βιομηχανικό και Μηχανολογικό Σχεδιασμό του iFusion, όπως και την εύρεση παραγωγικών μονάδων στη Ταϊβάν για τη κατασκευή του. Αναζήτηση Σχεδιαστών/Σχεδιαστικών Γραφείων διεθνώς μπορεί να γίνει μέσω του Core77DesignDirectory.

Χρηματοδότηση / Υποστήριξη: Ο συγκεκριμένος τομέας με επίκεντρο Νεοφυείς Εταιρείες Υλισμικού προσφέρει πια ένα ολοένα αναπτυσσόμενο και γεωγραφικά διευρυνόμενο δίκτυο Χρηματοδοτών και Υποστηρικτών. Ανάλογα με τη φύση της Εταιρείας και του προϊόντος της, θα μπορούσε να απευθυνθεί σε διαδικτυακές πλατφόρμες Χρηματοδότησης από το κοινό (crowdfunding) όπως οι Kickstarter (HΠΑ), Indiegogo (HΠΑ), Groopio (Ελλάδα), σε VC Εταιρείες όπως η Foundry Group (HΠΑ) και σε Θερμοκοιτίδες-Επενδυτές όπως η Lemnos Labs (HΠΑ),η Bolt (HΠΑ). Παράλληλα, συναντήσεις με επίκεντρο το Υλισμικό όπου σχετικές Εταιρείες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν, να δικτυωθούν και να ενισχυθούν διοργανώνονται πια ανά το κόσμο (ΗΠΑ, Δανία, Ταϊβάν).

Πρωτότυπο: Η κατασκευή Πρωτοτύπων καθ’όλη τη πορεία εξέλιξης ενός προϊόντος είναι εξαιρετικά σημαντική για την επικοινωνία του με όλους του συμμετέχοντες στη διαδικασία, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, την ανάλυση της χρηστικότητας του και της ανταπόκρισης δείγματος της αγοράς. Χάρη στις εξελίξεις στο χώρο του rapid prototyping, η δημιουργία Πρωτοτύπων (είτε απλής μορφής για γρήγορη ανάλυση είτε της εικόνας τελικού προϊόντος) είναι συντομότερη, ακριβέστερη και φθηνότερη από ποτέ.

Παραγωγή (Κατασκευή / Συσκευασία / Διακίνηση-Αποθήκευση): Ανάλογα με το είδος και την πολυπλοκότητα του προϊόντος, υπάρχει μια σειρά από τομείς που σχετίζονται με την παραγωγή του προϊόντος τους οποίους η Εταιρεία οφείλει να εξετάσει προσεκτικά: τα υλικά, τα καλούπια, την επιλογή του Κατασκευαστή, το τόπο παραγωγής, την συναρμολόγηση (εάν τυχόν υπάρχουν κομμάτια από διάφορους προμηθευτές), την συσκευασία και την διακίνηση-αποθήκευση (logistics). Ένα πλήθος υπηρεσιών για κάθε παραγωγικό στάδιο διατίθεται είτε από τα μεμονωμένα εργοστάσια είτε οργανισμούς που καθετοποιούν την όλη διαδικασία για το πελάτη (βλέπε Foxconn). Ωστόσο, νέες πρωτοβουλίες, προσαρμοσμένες και απευθυνόμενες σε Νεοφυείς Επιχειρήσεις όπως η PCH International (Ιρλανδία) και ειδικότερα των Θερμοκοιτίδων-Συμβούλων Dragon Innovation (ΗΠΑ-Κίνα) και HAXLR8R (ΗΠΑ-Κίνα) μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά μια άπειρη Εταιρεία στο Παραγωγικό κομμάτι της διαδικασίας.
Άλλες μεμονωμένες τεχνολογικές εξελίξεις απλοποιούν περαιτέρω οικονομικά και πρακτικά την Παραγωγή, όπως το rapid tooling (ΗΠΑ, Ελλάδα ) όπου πια δε χρειάζεται η επένδυση σε κοστοβόρα καλούπια για μικρές ποσότητες παραγωγής αλλά και διαδικτυακές υπηρεσίες διακίνησης-αποθήκευσης όπως oι Shipwire και Shipstation.

Προώθηση/Πώληση: Σε αντίθεση με παλαιότερες και δαπανηρές πρακτικές του παρελθόντος που απαιτούσαν καμπάνιες/καταχωρήσεις για την προώθηση προϊόντων και φυσικά καταστήματα για την πώλησή τους, σήμερα χάρη στο διαδίκτυο όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν άμεσα και με ελάχιστο κόστος. Το κοινό μπορεί πλέον να μάθει για νέα προϊόντα μέσω των γνωστών social media, ενώ ένα πλήρως λειτουργικό online κατάστημα/επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί/λειτουργήσει μέσω των Shopify, Magento σε ελάχιστο χρόνο, με πολύ μικρό κεφάλαιο, ενώ μέσω του Desk μπορεί εύκολα να γίνει η διαχείριση των πελατών διεθνώς.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *